Lịch thi của Nguyễn Công Đức Chánh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 30 B7.08 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 34 B5.14 (41)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 21 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 21 B6.12 (38)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 43 C305 (52)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 5 C206 (58)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment