Lịch thi của Lê Duy Thành Công

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 26 B7.02 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 23 C308 (50)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 27 B3.14 (36)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 32 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment