Lịch thi của Đoàn Gia Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 6 B3.22 (30)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 19 B5.14 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 9 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 27 C206 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 28 B3.14 (49)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment