Lịch thi của Huỳnh Lê Mạnh Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 14 E22 (28)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 3 E22 (19)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 E114 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 5 E43 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment