Lịch thi của Nguyễn Thành Danh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 36 B5.14 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 24 C205 (49)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 33 C311 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment