Lịch thi của Lê Thành Đạt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 10 E33 (15)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 6 E43 (16)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 C311 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 36 C206 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 6 C106 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment