Lịch thi của Phạm Bá Đạt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 GD3 (53)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 24 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 30 C206 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 32 C311 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 14 B6.06 (46)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 35 C113 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment