Lịch thi của Lê Văn Ngọc Đoan

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 23 B1.14 (31)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 19 B7.02 (54)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 11 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 18 C306 (38)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 26 C308 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 33 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment