Lịch thi của Lê Huỳnh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 33 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 40 B5.14 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 32 C206 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment