Lịch thi của Nguyễn Chí Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 18 B5.14 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 21 C305 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 30 C205 (49)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 37 C206 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 38 B4.14 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 18 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment