Lịch thi của Nguyễn Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 9 C101 (18)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 10 C109 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 14 E44 (25)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 15 E44 (24)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 19 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment