Lịch thi của Phan Việt Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 9 E22 (22)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 10 C201 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 3 C108 (21)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 16 E22 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment