Lịch thi của Phí Anh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 7 A215 (23) Nợ học phí
21-01-2019 2 2 Giải tích 5 C112 (45) Nợ học phí
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 4 C109 (48) Nợ học phí
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 9 E44 (24) Nợ học phí
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 5 E32 (20) Nợ học phí
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 1 E24 (21) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment