Lịch thi của Đoàn Xuân Dũng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 35 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 34 C206 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 20 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment