Lịch thi của Đoàn Quốc Dương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 11 C101 (18)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 C109 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 16 E44 (25)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 55 C113 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 6 E23 (15)
21-01-2019 2 2 Giải tích 3 C107 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment