Lịch thi của Lê Nguyễn Hải Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 14 B6.12 (42)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 20 B5.14 (30)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 13 B5.08 (54)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 36 B5.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 39 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment