Lịch thi của Nguyễn Hoàng Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 22 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 19 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 30 C308 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 38 C311 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 6 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment