Lịch thi của Nguyễn Lê Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 33 B7.08 (52)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 34 B7.08 (37)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 23 C206 (30)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment