Lịch thi của Vưu Khánh Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 16 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 27 C306 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 40 B4.14 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 35 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment