Lịch thi của Nguyễn Trường Giang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 A215 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 5 C108 (21)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 24 C113 (52)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 11 E44 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment