Lịch thi của Phan Trường Giang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 21 B5.14 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 16 B4.14 (48)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 19 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 34 C205 (49)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 56 C113 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment