Lịch thi của Hoàng Ngọc Hà

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 C107 (51) Nợ học phí
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 3 C109 (50) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment