Lịch thi của Nguyễn Thị Ngọc Hà

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 22 B5.14 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 17 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 28 C306 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 41 C311 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 26 C308 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment