Lịch thi của Trương Thị Mỹ Hà

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 13 E24 (44)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 A215 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 E34 (21)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 C101 (18)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment