Lịch thi của Nguyễn Thị Nhật Hằng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 2 E34 (15)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 E34 (19)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 A215 (17)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 42 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment