Lịch thi của Đàm Quang Hạnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 27 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 C311 (49)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 34 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment