Lịch thi của Nguyễn Mạnh Hào

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 17 B6.12 (42) Nợ học phí
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 24 C305 (51) Nợ học phí
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 29 C308 (55) Nợ học phí
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 29 B6.12 (38) Nợ học phí
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 37 B3.14 (49) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment