Lịch thi của Võ Đức Hậu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 9 C301 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 5 C101 (24)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 42 C206 (52)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 2 C114 (33)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 13 E44 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment