Lịch thi của Vũ Văn Hiến

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 21 C308 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 37 C306 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 45 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment