Lịch thi của Lâm Minh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 24 B7.08 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 42 B5.14 (51)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 22 C206 (32)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 37 C113 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment