Lịch thi của Lê Trung Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 23 E24 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 E24 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 6 C101 (24)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 20 E22 (24)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 14 E44 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment