Lịch thi của Nguyễn Đức Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 E114 (17)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 43 C206 (52)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 15 E44 (24)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 2 A315 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment