Lịch thi của Nguyễn Đức Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 3 E34 (15)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 18 C108 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 14 C201 (18)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 7 C205 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 21 E22 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment