Lịch thi của Nguyễn Mạnh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 7 E32 (23)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 10 E22 (22)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 18 E24 (26)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 C114 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 44 C206 (52)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 5 C109 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment