Lịch thi của Huỳnh Khánh Hòa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 13 E33 (15)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 7 E33 (15)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 10 C106 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment