Lịch thi của Võ Thái Hòa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 8 E32 (23)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 14 E42 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 E34 (19)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 8 E33 (15)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 22 E22 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment