Lịch thi của Nguyễn Thanh Hoàng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 20 C108 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 A215 (17)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 20 E44 (24)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 44 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment