Lịch thi của Nguyễn Tiến Hoàng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 40 C306 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 43 B3.14 (49)
21-01-2019 2 2 Giải tích 28 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment