Lịch thi của An Minh Hùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 9 E32 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 13 E24 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 E33 (15)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 32 C308 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 24 E22 (24)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 19 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment