Lịch thi của Huỳnh Hữu Hùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 C107 (27)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 E41 (27)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 34 C308 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 14 E41 (26)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 47 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment