Lịch thi của Nguyễn Hưng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 46 B6.12 (69)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 22 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 7 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 46 C206 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 47 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment