Lịch thi của Nguyễn Triệu Hùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 27 C308 (51)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 23 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 44 C306 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 C113 (52)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 8 C306 (32)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment