Lịch thi của Trần Minh Hưng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 26 B3.20 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 31 B7.08 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 45 C306 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 2 B5.08 (48)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 30 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment