Lịch thi của Bùi Đăng Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 3 E32 (22)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 E114 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 24 E24 (26)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 2 E32 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment