Lịch thi của Đặng Quang Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 27 B5.14 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 18 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 46 C205 (49)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 49 B3.14 (49)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment