Lịch thi của Lê Nguyễn Anh Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 20 E24 (44)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 23 A215 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 E34 (21)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 49 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment