Lịch thi của Lê Nguyễn Minh Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 4 E32 (22)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 3 E32 (21)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 1 C108 (21)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 6 C109 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment