Lịch thi của Nguyễn Ngọc Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 29 C305 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 46 C306 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 36 C113 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 31 B3.14 (62)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment