Lịch thi của Trần Hoàng Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 20 C201 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 10 C101 (24)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 10 E23 (15)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 52 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment