Lịch thi của Nguyễn Văn Huỳnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 15 E22 (18)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 15 E22 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 21 C201 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 E43 (16)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 39 C308 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment